Cennik Jastków - Osasuna

Cennik Jastków

Cennik nie dotyczy pacjentów NFZ, dla których usługi są bezpłatne.

Nazwa Cena pacjenta (zł)
IgA 24,00
IgM 24,00
IgG 24,00
IgE 29,00
Wizyta lekarska 100,00
Prokalcytonina 90,00
Toksoplazmoza 50,00
Morfologia 12,00
Morfologia + rozmaz manualny 23,00
Morfologia + retikulocyty 26,00
Morfologia z roz. manual. + retikulocyty 37,00
OB. 7,50
Układ krzepnięcia 25,00
Czas protrombinowy (PT), wskaźnik Quicka 13,00
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 12,00
Fibrynogen 10,00
D-dimery (metoda ilościowa) 40,00
Mocz – analiza ogólna 12,00
Kał – badanie ogólne (stopień strawienia) 20,00
Kał – krew utajona (metoda immunol. nie wymagająca diety) 20,00
Kał – lamblie (m.immunoenzymatyczna) 43,00
Kał – pasożyty (jedno oznaczenie) 14,00
Badanie w kierunku owsików 15,00
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 9,00
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) 9,00
Transaminazy (AspAT, ALAT) 18,00
a-Amylaza (diastaza) 9,00
Albumina 9,00
Bilirubina noworodkowa 18,00
Cholinesteraza (CHE) 15,00
Fosfataza zasadowa (ALP) 9,00
Fosfataza kwaśna (ACP) (parametr labilny! ) 15,00
CKMB-mass 30,00
Kinaza kreatynowa (CK-NAC) 9,00
Klirens kreatyniny endogennej 25,00
Lipaza 12,00
Proteinogram (elektroforeza białek) 35,00
Immunofiksacja z proteinogramem (diagnostyka gammaptii monoklonalnych) 180,00
Białko całkowite 9,00
Bilirubina całkowita (Bil-T) 9,00
Bilirubina bezpośrednia (sprzężona) (Bil-D) 12,00
Bilirubina pośrednia (niesprzężona) 18,00
Próby wątrobowe (białko,bilirubina, AST,ALT) 36,00
Cholesterol całkowity (CHOL-T) 9,00
Cholesterol HDL (CHOL-HDL) 9,00
Cholesterol LDL bezpośredni 11,00
Triglicerydy (TG) 9,00
Lipidogram (CHOL-T,CHOL- HDL,CHOL-LDL, TG) 36,00
Glukoza 9,00
Krzywa cukrowa (3 – punktowa, 75g glukozy) 26,00
Kreatynina 13,00
Kwas moczowy 9,00
Mocznik 9,00
Próby nerkowe (mocznik, kreatynina kwas moczowy) 27,00
Sód 9,00
Potas 9,00
Chlor 12,00
Wapń całkowity 9,00
Wapń zjonizowany 15,00
Magnez 9,00
Fosforany nieorganiczne 9,00
Żelazo 9,00 Surowica TIBC-całkowita zdolność wiązania żelaza 16,00
Gammaglutamylotransferaza (GGT) 9,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 12,00
Cynk 110,00
Miedź 85,00
Ceruloplazmina 50,00
Lit 20,00
Kwasy żółciowe 22,00
CRP – białko fazy ostrej 12,00
TSH III generacji 22,00
FT3 (wolne T3) 22,00
FT4 (wolne T4) 22,00
P.ciała przeciw receptorom TSH – TRAb 70,00
P.ciała tarczycowe (Anty TG -p.tyreoglobulinie) 32,00
Tyreoglobulina (TG) 60,00
P.ciała tarczycowe (Anty TPO- p.peroksydazie tarczycowej) 34,00
FSH 24,00
LH 24,00
Estradiol (17 B estradiol) 24,00
Progesteron 24,00
Prolaktyna 24,00
HCG-total (ilościowo) 35,00
HCG+ beta 33,00
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 35,00
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) 39,00
DHEA (dehydroepiandrostendion) 39,00
Testosteron 24,00
Dihydrotestosteron ( DHT ) 106,00
Testosteron wolny 45,00
Estriol wolny 31,00
Progesteron 39,00
Androstendion 43,00
AMH 125,00
Inhibina B 173,00
CA-125 (m.in. marker raka jajnika) 39,00
Chromogranina A 140,00
AFP (alfa-fetoproteina) 28,00
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka) 39,00
CA-19.9 (m.in.m.nowotworów p.pokarmowego) 39,00
CEA (antygen karcinoembrionalny) 35,00
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 75,00
Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta) 49,50
B2-mikroglobulina 50,00
ROMA(Ca125+HE4+ocena ryzyka) 120,00
HE4 90,00
PSA wolne (F PSA) 40,00
PSA całkowite 39,00
PSA – panel 75,00
Żelazo 9,00
Transferyna 30,00
Wskaźnik Wysycenia Transferyny (WWT) 38,00
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 16,00
Ferrytyna 25,00
Witamina B12 28,00
Kwas foliowy 28,00
Erytropoetyna 50,00
Hemoglobina glikowana [HbA1c] 32,00
Insulina 29,00
C – peptyd (parametr labilny! ) 35,00
Teofilina 48,00
Digoksyna 35,00
Karbamazepina 44,00
Kwas walproinowy 30,00
Witamina D3 (25OH D) 58,00
Witamina A 150,00
Kał na Rota – wirusy 45,00
Kał na Rota i Adenowirusy 45,00
TSI -immunoglobuliny stymulujące tarczycę 40,00
Kortyzol 35,00
Odczyn reumatoidalny Waalera – Rose 12,00
WR (VDRL) 13,00
Parathormon 35,00
Krzywa cukrowa 2 punktowa  75g. glukoza 18,00
ASO ilościowe 12,00
Odczyn reumatoidalny RF 13,00
FTA, FTA-ABS, TPHA, VDRL 85,00
Grupa krwi + Rh 37,00
Helicobacter pylori IgG ( test ilościowy) 30,00
Helicobacter pylori – antygen 31,00
Posiew moczu 35,00
Posiew wymazu z gardła 39,00
Posiew wymazu z ucha 39,00
Posiew wymazu z nosa 39,00
Posiew kału 45,00
Posiew ropy 39,00
Posiew w kierunku Salmonella, Shigella (SS) 100,00
Posiew wymazu z odbytu w kierunku SS 39,00
Krzywa insulinowa 2 punktowa 58,00
Krzywa insulinowa 3 punktowa 87,00
P-ciała anty HAV IgM 58,00
HbsAg (antygen powierzchniowy) 25,00
Hbe Ag (antygen) 37,00
P-ciała anty- HBc IgM 39,00
P- ciała anty – HBc  całkowite 40,00
P- ciała anty – Hbs (test ilościowy) 28,00
P- ciała anty Hbe 37,00
HBV DNA met. PCR – ilościowo 260,00
HBV – DNA (PCR ) – jakościowo 137,00
P – ciała anty HCV 38,00
HCV- RNA (PCR)jakościow0 137,00
P- ciała anty CMV IgG 33,00
P- ciała anty CMV IgM 33,00
P- ciała anty- Rubella IgG (test ilościowy) 28,00
P- ciała anty Rubella IgM ( test półilościowy) 25,00
P- ciała anty- toksoplazma gondii IgG ( test ilościowy) 28,00
P – ciała anty- toksoplazmoza gondii IgM ( test półilościowy ) 28,00
Toxoplazma IgA – ilościowo 30,00
P- ciała anty- HIV1/HIV2 IgG + antygen p24 35,00
P – ciała anty Borelia IgG- test ilościowy 30,00
P- ciała anty Borelia IgM – test ilościowy 30,00
Borrelia Western Blot IgM – test potwierdzenia 95,00
Borrelia Western Blot igG – test potwierdzenia 80,00
Anty- CCP 70,00
Książeczka sanitarno epidemiologiczna 40,00
Terapia indywidualna z elektrostymulacją (45 min.)* 100,00
Elektrostymulacja (15 min.)* 40,00

* Zabiegi wykonywane są w środy i piątki, w godzinach 8:00 – 10:00.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10