Centrum medyczne - Osasuna

Centrum medyczne

Centrum medyczne

Osasuna Sp. z o.o. prowadzi:

 1. Dwa Centra Medyczne w Polsce:
  a) w Poznaniu
  b) w Jastkowie (gmina przyległa do Lublina).
 2. opiekę lekarską w 4 językach: polski, angielski, ukraiński, rosyjski.
 3. obsługę telefoniczną w 4 językach: polski, angielski, ukraiński, rosyjski

z tym, że poza językami polskim i angielskim może być konieczne wcześniejsze umówienie

Osasuna Sp. z o.o. ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie pacjentów w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (tzw. LEKARZ RODZINNY).

Pacjent otrzymuje usługi bezpłatnie, jeżeli spełnia warunki określone przez ustawy.

Opieka refundowana przez NFZ jest możliwa na zasadach:

 1. długoterminowej, pacjent (który posiada ubezpieczenie w NFZ, opłaca składkę zdrowotną) składa DEKLARACJE WYBORU LEKARZA RODZINNEGO, lub
 2. jednorazowej, gdy pacjent:
  a) jest ubezpieczony w NFZ, spoza gminy, w której ma lokalizacje Centrum Medyczne,
  b) NIE jest ubezpieczony, ale posiada prawo do bezpłatnego leczenia np. uchodźca z Ukrainy.

Osasuna Sp. z o.o.:

 1. wystawia e-recepty – każdy pacjent dostaje sms z kodem,
 2. wystawia e-skierowania na badania, leczenie u specjalisty czy szpitalne,
 3. przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.
 4. posiada własne bezpłatne miejsca parkingowe przed centrami medycznymi,
 5. udziela porad lekarskich zarówno na miejscu w placówkach oraz ONLINE w formie KONSULTACJI TELEFONICZNYCH CZY VIDEO (wewnętrzny system bez aplikacji zewnętrznych),
 6. w przypadku zorganizowanych grup (co najmniej kilkunastu pacjentów) istnieje możliwość, wizyt lekarskich we wcześniej umówionym miejscu.

E-recepta, e-skierowanie, pozwala na udanie się do dowolnej apteki czy jednostki zdrowia która ma umowę z NFZ, w celu pobrania świadczenia.

W placówkach pracują KOORDYNATORZY POZ, dla których zadania należy:

 • pomoc pacjentom w doborze odpowiednich dla nich ścieżek doboru jednostek zdrowia, pomoc w zapisaniu się do lekarzy specjalistów czy szpitala.
 • zapewnienie recepty z odpowiednia refundacją, tj. zniżką uzależnioną od wieku
  i rodzaju schorzenia.

Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10