Holter RR - Osasuna

29.04.2024

Holter RR


KARDIOLOG W JASTKOWIE od kwietnia 2024 roku PRZYJMUJE BEZPŁATNIE W RAMACH opieki  koordynowanej POZ DLA PACJENTÓW KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ wybor LEKARZ I PIELĘGNIARKI W  CENTRUM MEDYCZ|NYM OSASUNA.

Przyjmuje komercyjnie pacjentów bez deklaracji .

W PRZYCHODNI w ramach KARDIOLOGII WYKONUJEMY:

  • Porada Lekarza Kardiologa
  • EKG
  • Holter rr
  • Holter ekg
  • Echo serca.

Czym jest badanie holterem RR?

Badanie holterem RR- ciśnieniowym, inaczej zwane ABPM (ambulatory blood pressure monitoring), to popularna metoda diagnostyczna stosowana w kardiologii. Polega ona na ciągłym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę. Jest to bezinwazyjna procedura, która pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca. Podobnie jak w przypadku holtera EKG, który monitoruje elektryczną aktywność serca, holter ciśnieniowy pozwala na ocenę pracy serca w kontekście jego ciśnienia krwi.

Jak przebiega badanie holterem ciśnieniowym?

Podczas badania pacjent nosi urządzenie składające się z jednostki centralnej ciśnieniomierza oraz mankietu na ramieniu. Urządzenie to przypomina tradycyjny ciśnieniomierz, jednak działa automatycznie i jest przymocowane do pasa. Pomiar ciśnienia wykonywany jest cyklicznie przez całą dobę, z zapisem wartości ciśnienia co około 15 minut w ciągu dnia i co około 30 minut w nocy. Podczas badania pacjent prowadzi także dziennik aktywności, w którym notuje godziny odpoczynku, aktywności fizycznej, przyjmowania leków, spożywania posiłków oraz sytuacji stresowych.

Jak przygotować się do badania?

Przygotowanie do badania jest stosunkowo proste. Urządzenie jest montowane i uruchamiane przez personel medyczny. Pacjent powinien ubrać koszulkę z krótkim rękawem, aby mankiet mógł zostać założony na ramię, bezpośrednio na skórę. W trakcie badania pacjent prowadzi normalny tryb życia, unikając jednak kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią. Po zakończeniu badania wyniki są analizowane przez lekarza specjalistę.

Dlaczego należy wykonać badanie holterem ciśnieniowym?

Badanie holterem ciśnieniowym może być zalecane w przypadku różnic między pomiarami ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim a domowymi, monitorowania efektów leczenia nadciśnienia tętniczego, okresowych spadków ciśnienia u pacjenta, dużych wahaniach dobowych ciśnienia, oraz występowania cukrzycy lub nadciśnienia u kobiet w ciąży. Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania holterem ciśnieniowym.

ZADZWOŃ (81) 460 38 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10