Asystent medyczny jest w Osasuna - Osasuna

13.03.2024

Asystent medyczny jest w Osasuna


Asystent medyczny pełni istotną rolę pomocy dla pacjenta. Zakres obowiązków obejmuje głównie czynności administracyjne oraz wsparcie pacjentów. Do zadań, które wykonuje na swoim stanowisku, należy między innymi:

  • Pomoc PACJENTOWI w poruszaniu się w systemie OCHRONY ZDROWIA
  • Udzielanie pacjentom informacji dotyczącej gdzie są dostępne miejsca do specjalisty, drukuje dane placówek
  • Proponuje kolejną wizytę lekarską np. w celu analizy wyników badań.
  • Rejestracja wizyt pacjentów
  • Koordynuje wizyty w ramach tak zwanej KOORDYNOWANEJ OPIEKI POZ
  • Informuje o możliwość wykonania badań diagnostycznych, szczepień itp. 
  • Radzi w znalezieniu optymalnej ścieżki systemu leczenia, uzyskania pomocy medycznej, czy ubezpieczenia.
  • Pozyskiwanie zgód i podpisów od pacjentów
  • Pomoc PACJENTOWI w poruszaniu się w systemie ochrony zdrowia. 
  • Kontrola wyników badań pacjenta i przekazywanie ich lekarzowi

Asystent medyczny nie ma uprawnień do podejmowania decyzji dotyczących leczenia pacjenta, realizuje jedynie polecenia lekarza. W zakresie uprawnień wchodzi na przykład zapoznanie się z historią choroby oraz dbanie o porządek. W pracy z pacjentami istotne są kompetencje miękkie, takie jak empatia, umiejętność słuchania i komunikacji. Ważne jest, aby asystent medyczny potrafił zrozumieć problemy pacjentów i odpowiednio na nie reagował. Ponadto, znajomość języków obcych, takich jak angielski, rosyjski, ukraiński może być przydatna, zwłaszcza w dużym mieście takie jak Poznań, gdzie pacjenci mogą mieć różne języki ojczyste.

ZADZWOŃ (81) 460 38 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10