Zwalczanie Epidemii Odry - Osasuna

16.02.2024

Zwalczanie Epidemii Odry


Alarmujące Doniesienia

W związku z alarmującymi doniesieniami dotyczącymi rosnącego ryzyka zakażeń odrą w krajach Unii Europejskiej, chciałabym zwrócić uwagę na kluczowe obszary dotyczące zapobiegania temu zagrożeniu. Ostatni raport Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) skupił się na znaczącym wzroście przypadków ospy wietrznej i odry w Wielkiej Brytanii.

Ostrzeżenia Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) są niepokojące – liczba zachorowań na odrę w regionie West Midlands do 15 stycznia 2024 roku wzrosła do 198, z czego większość dotyczyła dzieci, które nie zostały zaszczepione. W ciągu zaledwie sześciu tygodni, od grudnia 2023 do połowy stycznia 2024 roku, liczba potwierdzonych przypadków ospy wietrznej i odrę w regionie West Midlands wzrosła siedmiokrotnie w porównaniu z pierwszymi jedenastoma miesiącami 2023 roku, co stanowi aż 80% wszystkich przypadków w Anglii.

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z ODRĄ – WHO ALARMUJE ! Rumunia odnotowuje tragiczne skutki epidemii odry od stycznia 2023 roku, z sześcioma ofiarami śmiertelnymi. Liczba przypadków zakażenia sięga już 5238 w czterdziestu okręgach oraz w Bukareszcie. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło stan epidemii w grudniu 2022 roku. Dyrektor regionalny WHO na Europę, dr Hans Henri P. Kluge, podkreśla wzrost liczby przypadków odry w Europie, w tym rekordowe 183 przypadki w Wielkiej Brytanii. W Polsce odnotowano 36 przypadków w roku 2023, w porównaniu do 27 z roku poprzedniego, w tym już 9 tylko w styczniu.  

Eksperci podkreślają, że odsetek dzieci w wieku do 5 lat otrzymujących drugą dawkę szczepionki przeciwko odrze w regionie West Midlands wynosi niecałe 84%, podczas gdy WHO zaleca minimum 95%.

Biorąc pod uwagę nieoptymalny poziom zaszczepienia w większości krajów UE/EOG, spodziewany jest wzrost przypadków ospy wietrznej i odrę w nadchodzących miesiącach, zgodnie z oceną ryzyka ECDC. Dlatego też, jako pielęgniarka środowiskowa pracująca w POZ, chciałabym podkreślić znaczenie aktywnego nadzoru nad tą chorobą oraz szybkiego reagowania i utrzymywania wysokiego poziomu zaszczepienia.

Doświadczenie i modelowanie wskazują, że aby przerwać przenoszenie wirusa odry i osiągnąć odporność zbiorowiskową wynoszącą minimum 95%, konieczne są dwie dawki szczepionki przeciwko odrze. Warto podkreślić, że na terenie miasta Lublin i powiatu lubelskiego poziom zaszczepienia dzieci w drugim roku życia na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 68,8%, a tylko 39,03% dzieci otrzymało dawkę przypominającą w szóstym roku życia.

Aby poprawić stan zaszczepienia i zapobiec potencjalnym zachorowaniom na odrę, konieczne jest podjęcie działań w celu terminowego szczepienia osób uprawnionych zgodnie z obowiązkowym programem szczepień ochronnych oraz uzupełnienie brakujących dawek u dzieci opóźnionych w realizacji szczepień.

Przypominam również o obowiązku zgłaszania podejrzeń o zachorowanie na odrę do naszego inspektoratu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy lekarz  jest zobowiązany do zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin. Dochodzenie epidemiologiczne jest kluczowym elementem w zwalczaniu ospy i zapobieganiu jej rozprzestrzenianiu się.

Dlatego też, apeluję o współpracę i podjęcie niezbędnych działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ospy wietrznej i odry oraz utrzymania wysokiego poziomu ochrony szczepionkowej.

Pielęgniarka Środowiskowa POZ Anna Budnik

ZADZWOŃ (81) 460 38 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10