Dzień Chorego: Prawa Pacjenta - Osasuna

11.02.2024

Dzień Chorego: Prawa Pacjenta


Znaczenie Dnia Chorego

Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego, stanowi okazję do refleksji nad prawami pacjentów oraz ich rosnącą rolą w dzisiejszym systemie opieki zdrowotnej. To także moment, aby podkreślić istotę poszanowania i ochrony praw osób dotkniętych chorobą.

Prawa Pacjenta: Podstawa Solidnej Opieki Medycznej

Prawo do Szanowania Godności

Wszyscy pacjenci zasługują na szacunek i godne traktowanie. Prawo do szanowania godności obejmuje przestrzeganie prywatności i poszanowanie intymności podczas wszelkich procedur medycznych.

Prawo do Pełnej Informacji

Jasna i zrozumiała informacja stanowi podstawę skutecznego leczenia. Pacjenci mają prawo do pełnej informacji na temat swojego stanu zdrowia, diagnostyki, planu leczenia i ewentualnych skutków ubocznych.

Prawo do Współdecydowania

Pacjenci mają prawo uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji dotyczących swojego leczenia. Lekarze powinni współpracować z pacjentem, uwzględniając jego preferencje i wartość.

Prawo do Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo pacjenta to priorytet. Prawo do bezpieczeństwa obejmuje ochronę przed błędami medycznymi, zakażeniami szpitalnymi i wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia.

Prawo do Skutecznej Opieki

Pacjenci mają prawo do skutecznej i odpowiedniej opieki medycznej, zgodnej z najnowszymi standardami i najlepszymi praktykami medycznymi.

Centrum Medyczne OSASUNA a Prawa Pacjenta

W Centrum Medycznym Osasuna gwarantujemy Ci pełne zrozumienie Twoich praw. Informacje na ten temat są dostępne publicznie, a dla pacjentów przebywających w stacjonarnym podmiocie leczniczym umieszczone są w dostępnym miejscu.

  1. Jako pacjent masz prawo do kompleksowej informacji na temat świadczeń zdrowotnych oferowanych przez naszą placówkę, w tym programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.
  2. Wybór lekarza rodzinnego, pediatry (w przypadku dzieci) . Możesz swobodnie decydować o tym, kto będzie odpowiedzialny za Twoją opiekę, a zmiana lekarza w ciągu roku kalendarzowego jest możliwa trzykrotnie i bezpłatnie.
  3. Również w kwestii pielęgniarek i położnych pierwszego kontaktu masz pełną swobodę wyboru. Możesz dokonać zmiany trzy razy w roku kalendarzowym, bez ponoszenia kosztów.
  4. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje Ci prawo do badań i porad lekarskich bez konieczności skierowania, łącznie z opieką nocną od 18:00 do 8:00 i opieką świąteczną oraz wyjazdową.
  5. Rejestracja do lekarza rodzinnego może odbywać się osobiście, telefonicznie, online przez stronę osasuna.pl lub za pośrednictwem osób trzecich.
  6. Gdy wybrany lekarz jest nieobecny, zobowiązany jest przyjąć Cię inny lekarz POZ.
  7. Na podstawie skierowania otrzymasz bezpłatne badania diagnostyczne, leczenia uzdrowiskowe, leczenia szpitalne.
  8. Jeżeli nie posiadasz ubezpieczenia, pokrywasz koszty świadczeń zdrowotnych.

Celebracja Dnia Chorego w Przychodni

W Dniu Chorego, przychodnie powinny podkreślać znaczenie przestrzegania praw pacjenta. Poprzez świadomość i edukację, wspólnie budujemy system opieki zdrowotnej, który kładzie nacisk na szacunek, współpracę i troskę o zdrowie każdego pacjenta.

ZADZWOŃ (81) 460 38 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10