Holter EKG i Holter RR - Osasuna

19.01.2024

Holter EKG i Holter RR


Całodobowe Monitorowanie Aktywności Serca

Serce to niewątpliwie najważniejszy narząd w naszym ciele, a monitorowanie jego aktywności jest kluczowym elementem diagnostyki kardiologicznej. W dzisiejszych czasach,

 Holter EKG i Holter RR stanowią niezastąpione narzędzia, umożliwiając lekarzom szczegółowe zrozumienie rytmu serca oraz identyfikację potencjalnych problemów.

 1. Holter EKG co to jest ?
 2. Wskazania do badania holterowskiego
 3. Zastosowanie Holter EKG
 4. Wyniki Analizy Holter EKG
 5. Przygotowanie do badania holter EKG
 6. Holter RR co to jest?
 7. Komfortowe monitorowanie zdrowia
 8. Zastosowanie holtera RR
 9. Podsumowanie

1.Holter EKG: Pełna Analiza Elektrycznej Aktywności Serca

Holter EKG, czyli Elektrokardiograficzny, to urządzenie umożliwiające ciągłe monitorowanie rytmu serca przez określony okres czasu, zwykle 24-48 godzin. W przeciwieństwie do standardowego EKG, Holter EKG oferuje lekarzom szansę na rejestrowanie aktywności serca podczas codziennych aktywności pacjenta.

2.Wskazania do Badania Holterowskiego:

1. Epizody Palpitacji: W przypadku pacjentów skarżących się na uczucie kołatania serca.

2. Zaburzenia Rytmu Serca: U osób zdiagnozowanych z migotaniem przedsionków, częstoskurczem komorowym czy innymi arytmiami.

3. Monitorowanie Terapii: W celu oceny skuteczności leczenia pacjentów z chorobą wieńcową lub innymi schorzeniami serca.

3. Zastosowania Holter EKG:

 1. Diagnoza Arytmii: Holter EKG pozwala na uchwycenie nieregularności rytmu, takich jak migotanie przedsionków czy ekstrasystolia, które mogą występować sporadycznie.
 2. Badanie Epizodów Arytmii: Długoterminowa obserwacja umożliwia zarejestrowanie epizodów arytmii, które mogą nie występować podczas krótkotrwałego badania EKG.
 3. Analiza Skuteczności Leczenia: Pomaga lekarzom ocenić skuteczność zastosowanej terapii oraz monitorować odpowiedź serca na leki.
 4. Śledzenie Zjawisk Nieświadomych: Wykrywa nieregularności rytmu, które mogą być bezobjawowe, ale stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

4.Wyniki Analizy:

Wyniki Holtera EKG są analizowane pod kątem wszelkich odchyleń od normy, częstości rytmu, epizodów arytmii czy zmian w reakcji na bodźce zewnętrzne. Ostateczna interpretacja jest dokonywana przez doświadczonego kardiologa.

5.Przygotowanie do Badania Holter EKG

Podstawowe Kroki Przygotowawcze:

Zachowanie Codziennego Trybu Życia: Pacjent prowadzi normalne życie, aby monitorowanie odbywało się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Dokładne Zanotowanie Zdarzeń: Pacjent może być poproszony o zanotowanie wszelkich objawów, takich jak palpitacje czy zawroty głowy.

6.Holter RR: Długotrwałe Monitorowanie Rytmu Serca

Holter RR to urządzenie medyczne stosowane w diagnostyce kardiologicznej. Służy do ciągłego monitorowania aktywności serca przez określony czas. Badanie holterem RR informuje o średnim dobowym ciśnieniu krwi i tętnie, a także o wartościach zapisanych o konkretnej godzinie. Na ich podstawie lekarz może postawić diagnozę i włączyć odpowiednie leczenie . Holter RR składa się z jednostki centralnej ciśnieniomierza oraz rękawa, nakładanego na rękę. Rejestrator z automatyczną pompą jest zasilany na baterie. Urządzenie mierzy wartość ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego oraz częstotliwość rytmu serca . Badanie holterem ciśnieniowym określane jest skrótem ABPM, czyli ambulatory blood pressure monitoring. To jedno z najpopularniejszych badań kardiologicznych, które polega na automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę. Jego celem jest wykrycie nieprawidłowości pracy serca. Przy pomocy holtera ciśnieniowego można zdiagnozować choroby serca 1.

7.Komfortowe Monitorowanie Zdrowia Serca

Holter RR składa się z jednostki centralnej ciśnieniomierza oraz rękawa, nakładanego na rękę. Rejestrator z automatyczną pompą jest zasilany na baterie. Urządzenie mierzy wartość ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego oraz częstotliwość rytmu serca. Jednym z kluczowych atutów Holtera RR jest jego komfortowe noszenie przez pacjenta. Dzięki niewielkim rozmiarom i ergonomicznemu projektowi, pacjenci mogą prowadzić normalne życie, nie odczuwając dyskomfortu związanego z noszeniem urządzenia. To ważne, ponieważ umożliwia to rejestrowanie danych w warunkach codziennych, co pozwala lekarzowi na analizę w realistycznym kontekście. Holter RR rejestruje dane przez długi okres, nawet do 24 godzin. To umożliwia lekarzowi analizę rytmu serca w różnych warunkach, co może prowadzić do bardziej precyzyjnej diagnozy. Holter RR stał się zatem narzędziem, które zmienia dotychczasowe standardy monitorowania kardiologicznego, zapewniając pełniejszy obraz zdrowia serca pacjenta.

8.Zastosowania Holter RR:

Holter ciśnieniowy jest zastosowanym w medycynie narzędziem do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, a także odgrywa kluczową rolę w diagnostyce chorób serca. To urządzenie umożliwia ciągłe rejestrowanie poziomu ciśnienia przez okres 24 godzin. Każda osoba, która kiedykolwiek miała pomiar ciśnienia, może sobie wyobrazić, jak funkcjonuje holter ciśnieniowy, znany również jako holter RR lub holter ciśnienia. Przymocowane zazwyczaj do pasa, urządzenie jest połączone z mankietem noszonym na ramieniu. W ciągu dnia holter dokonuje pomiarów co zwykle 15 minut, natomiast w nocy – co 30 minut. Podczas pomiaru mankiet holtera RR napełnia się powietrzem, co może być towarzyszone uczuciem nacisku w miejscu, gdzie rękaw został nałożony.

9.Podsumowanie

Holter EKG i Holter RR to dwa różne urządzenia stosowane w diagnostyce kardiologicznej. Holter EKG monitoruje czynność elektryczną serca, podczas gdy Holter RR służy do ciągłego monitorowania aktywności serca przez określony czas, informując o średnim dobowym ciśnieniu krwi i tętnie, a także o wartościach zapisanych o konkretnej godzinie .

Holter EKG i Holter RR to nie tylko urządzenia diagnostyczne, ale także kluczowe elementy opieki kardiologicznej. Całodobowe monitorowanie aktywności serca pozwala lekarzom uzyskać pełny obraz rytmu serca pacjenta, co jest kluczowe dla trafnej diagnozy i skutecznego leczenia. Dzięki tym nowoczesnym technologiom, śledzenie serca stało się bardziej dostępne i precyzyjne, co przekłada się na poprawę opieki zdrowotnej.

ZADZWOŃ (81) 460 38 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10