Podsumowanie roku 2023 - Osasuna

29.12.2023

Podsumowanie roku 2023


🩺Rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
dla Centrum Medycznego OSASUNA w Poznaniu odnotowało znaczący postęp i wprowadziło szereg innowacyjnych inicjatyw, które zdecydowanie podniosły standardy opieki medycznej. Kluczowym celem było dostosowanie się do potrzeb pacjentów, co widoczne było zarówno w zatrudnianiu wykwalifikowanego personelu, jak i w rozwinięciu różnorodnych dziedzin medycyny.

Jednym z kluczowych osiągnięć było rozszerzenie personelu medycznego o wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Ukrainy. Zatrudnienie lekarzy o specjalizacjach takich jak psycholog, wzbogaciło zakres usług świadczonych przez Centrum, umożliwiając kompleksową opiekę nad pacjentami. Wzmacniając komunikację z pacjentami, personel z Ukrainy mógł lepiej zrozumieć i odpowiadać na ich indywidualne potrzeby.

Dodatkowo, wprowadzenie Pani dietetyk do zespołu stanowiło ważny krok w kierunku promocji zdrowego stylu życia. Poprzez indywidualne podejście do pacjentów i edukację z zakresu zdrowego odżywiania, Centrum starało się nie tylko leczyć, lecz także wspierać pacjentów w dbaniu o swoje zdrowie i prewencji chorób.

Wprowadzenie programów takich jak 40+, opieka koordynowana, CHUK czy szczepienia dzieci na HPV świadczy o zaangażowaniu Centrum w profilaktykę i ochronę zdrowia społeczności. Te inicjatywy miały na celu skierowanie opieki medycznej w kierunku prewencji, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia pacjentów.

Ponadto, stworzenie miejsca do ćwiczeń i zatrudnienie fizjoterapeutów było kolejnym krokiem w kierunku holistycznego podejścia do pacjentów. Usprawnianie osób poprzez fizjoterapię i regularne ćwiczenia stało się integralną częścią oferty Centrum, wspierając proces leczenia i rehabilitacji.

Podsumowując, rok 2023 dla Centrum Medycznego OSASUNA w Poznaniu był czasem intensywnego rozwoju, skierowanego na poprawę jakości opieki medycznej i wsparcie pacjentów w utrzymaniu zdrowego stylu życia. Dbałość o różnorodność personelu, wszechstronność oferty oraz skupienie na profilaktyce i rehabilitacji podkreślają zobowiązanie do kompleksowej troski o zdrowie, stanowią ważny krok ku kompleksowej i holistycznej opiece nad pacjentami.

ZADZWOŃ (61) 658 53 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10