Komu przysługuje bezpłatne leczenie na NFZ - Osasuna

20.12.2023

Komu przysługuje bezpłatne leczenie na NFZ


Wyzwania i Rozwiązania

Ograniczenia w dostępie do Leczenia na NFZ stanowią istotne zagadnienie, które dotyka wielu pacjentów. W obliczu tych wyzwań istnieje potrzeba zidentyfikowania skutecznych rozwiązań, które umożliwią poprawę dostępu do niezbędnej opieki medycznej. Zapraszamy do zgłębienia tej kwestii i poszukiwania możliwych ścieżek usprawnienia systemu opieki zdrowotnej na NFZ.

  1. Kiedy wygasa prawo do Bezpłatnych Usług medycznych?
  2. Kiedy kończy się możliwość leczenia ?
  3. W jaki sposób można sprawdzić czy posiadamy aktualne ubezpieczenie zdrowotne ??
  4. Co w sytuacji gdy prawo do świadczeń zdrowotnych wygasło?

Kiedy Wygasa Prawo do Bezpłatnych Usług Medycznych?

Dostęp  do bezpłatnego leczenia finansowanych przez NFZ przysługuje tym, którzy regularnie opłacają składkę zdrowotną. Istnieje jednak kilka sytuacji, które mogą skutkować wygaśnięciem tego prawa w placówkach mających umowę z NFZ. O jakich sytuacjach mówimy? Warto przyjrzeć się temu z  bliska.

Zgodnie z Konstytucją, każdemu przysługuje prawo do ochrony zdrowia, ale nie zawsze oznacza to dostęp do bezpłatnych świadczeń finansowanych ze środków NFZ. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. wskazuje, że prawo do świadczeń w Polsce przysługuje ubezpieczonym obowiązkowo, osobom ubezpieczonym dobrowolnie oraz innym osobom, które spełniają określone warunki.

Kiedy kończy się możliwość korzystania z leczenia na NFZ?

Najczęściej dzieje  się to w chwilach zakończenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np. po zakończeniu umowy o pracę, zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, przebywaniu na urlopie bezpłatnym, zakończeniu nauki na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub studiów. Dotyczy to również osób, którym zawieszono prawo do renty socjalnej.

Terminy związane z utratą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zazwyczaj wynoszą 30 dni od daty zakończenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątki obejmują osoby kończące szkołę podstawową  (prawo do świadczeń przysługuje przez 6 miesięcy), szkołę wyższą (4 miesiące) oraz osoby z zawieszonym prawem do renty socjalnej (90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ).

W jaki sposób można sprawdzić czy posiadamy aktualne ubezpieczenie zdrowotne ??

W przypadku braku pewności co do aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, istnieją dwa sposoby sprawdzenia:

  • wizyta w placówce medycznej (przy użyciu dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy)
  • skorzystanie z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). IKP umożliwia sprawdzenie prawa do świadczeń przed wizytą u lekarza, co jest szczególnie wygodne.

Co w sytuacji gdy prawo do świadczeń zdrowotnych wygasło?

Jeśli jednak nasze prawo do świadczeń wygasło, a chcemy kontynuować korzystanie z opieki zdrowotnej, musimy uzyskać nowe prawo do ubezpieczenia. Możemy to zrobić dobrowolnie lub zostać zgłoszonymi jako członkowie rodziny. W przeciwnym razie będziemy musieli  pokrycia kosztów leczenia z własnej kieszeni.

 Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9362908,koniec-z-darmowym-leczeniem-kiedy-ustaje-prawo-do-swiadczen-na-nfz-.html

ZADZWOŃ (81) 460 38 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10