Dni Honorowego Krwiodawstwa - Osasuna

22.11.2023

Dni Honorowego Krwiodawstwa


22-26 Listopada

Inicjatywa, która ma na celu zachęcenie ludzi do oddawania krwi i pomagania innym w potrzebie. Krew jest niezbędna do ratowania życia wielu pacjentów, którzy cierpią na choroby, urazy lub zabiegi operacyjne. Oddając krew, możesz uratować czyjeś życie lub poprawić jego jakość. Dni krwiodawstwa odbywają się w różnych miejscach i terminach, a udział w nich jest dobrowolny i bezpłatny. Aby zostać dawcą krwi, musisz spełniać pewne kryteria, takie jak wiek, stan zdrowia i styl życia. Przed oddaniem krwi, zostaniesz poddany badaniu lekarskiemu i wypełnisz ankietę. Oddając krew regularnie, nie tylko pomagasz innym, ale także dbasz o swoje zdrowie i samopoczucie.

Dni krwiodawstwa to akcje organizowane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w celu promowania i zachęcania do oddawania krwi. Dni krwiodawstwa odbywają się w różnych miejscach, takich jak szkoły, uczelnie, zakłady pracy, kościoły czy urzędy. Celem dni krwiodawstwa jest zwiększenie liczby dawców krwi, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności krwi dla pacjentów potrzebujących transfuzji. Dni krwiodawstwa są również okazją do edukacji społeczeństwa na temat znaczenia i korzyści z oddawania krwi, a także do sprawdzenia stanu zdrowia i poziomu hemoglobiny. Dni krwiodawstwa są otwarte dla wszystkich osób, które spełniają kryteria zdrowotne i wiekowe do oddawania krwi. Aby wziąć udział w dniu krwiodawstwa, należy zgłosić się do punktu poboru krwi z dowodem osobistym i wypełnić ankietę medyczną. Następnie lekarz przeprowadza badanie lekarskie i decyduje o dopuszczeniu do oddania krwi. Proces pobierania krwi trwa około 10 minut i jest bezbolesny. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje certyfikat honorowego dawcy krwi. Dni krwiodawstwa to nie tylko akcje społeczne, ale także gest solidarności i odpowiedzialności za innych ludzi.

Oddając krew, ratujemy życie!

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10