Twoje serce - nasza troska - Osasuna

23.10.2023

Twoje serce – nasza troska


Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK) to zespół działań mających na celu zapobieganie lub opóźnianie rozwoju chorób serca i naczyń krwionośnych. Choroby te są główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Do najczęstszych należą nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawał serca, udar mózgu i niewydolność serca.

Proces kwalifikacji do profilaktyki CHUK składa się z kilku etapów:

– Pierwszym krokiem jest ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia sercowego lub udaru w ciągu najbliższych 10 lat. Do oceny ryzyka wykorzystuje się specjalne tabele lub kalkulatory, które biorą pod uwagę wiek, płeć, poziom ciśnienia tętniczego, poziom cholesterolu, palenie tytoniu i cukrzycę. W zależności od wyniku oceny ryzyko można podzielić na niskie, umiarkowane, wysokie lub bardzo wysokie.

– Drugim krokiem jest wykonanie badań dodatkowych, które mogą potwierdzić lub wykluczyć obecność chorób układu krążenia lub ich powikłań. Do najważniejszych badań należą: elektrokardiogram (EKG), badanie echokardiograficzne (echo serca), badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kończyn dolnych, badanie Holtera (24-godzinne monitorowanie EKG), próba wysiłkowa (test rowerowy lub bieżniowy), angiografia koronarograficzna (badanie naczyń wieńcowych).

– Trzecim krokiem jest ustalenie indywidualnego planu profilaktyki CHUK, który powinien uwzględniać zarówno leczenie farmakologiczne, jak i zmiany stylu życia. Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków obniżających ciśnienie tętnicze, cholesterol, lepkość krwi i częstość rytmu serca. Zmiany stylu życia obejmują: rezygnację z palenia tytoniu, ograniczenie spożycia soli, alkoholu i tłuszczów zwierzęcych, zwiększenie spożycia warzyw, owoców i ryb, regularną aktywność fizyczną, redukcję nadwagi i stresu.

– Czwartym krokiem jest regularna kontrola skuteczności profilaktyki CHUK, która powinna odbywać się co najmniej raz w roku. Kontrola polega na ponownej ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego, pomiarze ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu, sprawdzeniu przestrzegania zaleceń lekarskich i ewentualnej korekcie leczenia lub planu profilaktyki.

Profilaktyka CHUK jest kluczowym elementem zapobiegania chorobom serca i naczyń krwionośnych. Dzięki niej można znacznie poprawić jakość życia i przedłużyć jego długość. Dlatego warto skorzystać z możliwości kwalifikacji do profilaktyki CHUK i regularnie dbać o swoje zdrowie.

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK) to zespół badań i konsultacji lekarskich, które mają na celu ocenę stanu zdrowia serca i naczyń krwionośnych oraz zapobieganie powikłaniom, takim jak zawał, udar czy miażdżyca. CHUK jest szczególnie ważny dla osób z grupy ryzyka, czyli tych, które mają nadciśnienie, cukrzycę, otyłość, wysoki cholesterol, palą papierosy lub mają w rodzinie przypadki chorób serca.

W naszej przychodni Centrum Medycznego OSASUNA oferujemy kompleksową profilaktykę CHUK, która składa się z następujących etapów:

1. Wypełnienie ankiety medycznej.

2. Wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych.

3. obliczenie ryzyka zachorowania na chuk

4. jeśli okażę się, że ryzyko zachowania jest duże lub jeśli chorujesz:

a. wykonamy Ci szereg badań tj. EKG, holter EKG, holter ciśnieniowy

b. skonsultujemy Cię z kardiologiem

c. skierujemy na dalsze badania

d. nauczymy jak dbać o zdrowie

e. zaopiekujemy się Tobą

Profilaktyka CHUK jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla osób z grupy ryzyka. Aby się zakwalifikować, należy skontaktować się z naszą rejestracją telefonicznie lub mailowo i umówić na wizytę wstępną. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i dbania o swoje zdrowie!

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10