CHUK - kompleksowa profilaktyka Twojego serca - Osasuna

21.10.2023

CHUK – kompleksowa profilaktyka Twojego serca


Choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2019 roku z powodu chorób serca i naczyń zmarło ponad 18 milionów osób, co stanowi 32% wszystkich zgonów, dlatego tak ważna jest profilaktyka tych chorób, która polega na zapobieganiu ich powstawaniu lub ograniczaniu ich skutków.

Na czym się opiera?

Profilaktyka chorób układu krążenia opiera się na trzech filarach:

 • zdrowym stylu życia,
 •  regularnych badaniach lekarskich
 •  odpowiednim leczeniu farmakologicznym.

 Każdy z tych elementów ma swoje kryteria kwalifikacji, które zależą od indywidualnego ryzyka zachorowania lub powikłań.

Profilaktyka:

Zdrowy styl życia to podstawa profilaktyki chorób układu krążenia. Obejmuje on m.in.:

 • niepalenie tytoniu i unikanie biernego palenia
 •  ograniczenie spożycia alkoholu
 • utrzymanie prawidłowej masy ciała i zapobieganie otyłości
 • stosowanie zrównoważonej diety, bogatej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, ryby i oleje roślinne, a ubogiej w tłuszcze nasycone, sól i cukier
 • regularną aktywność fizyczną, dostosowaną do wieku i stanu zdrowia, np. 30 minut umiarkowanego wysiłku 5 razy w tygodniu
 • unikanie stresu
 • dbanie o zdrowy sen

Regularne badania lekarskie

służą do oceny stanu zdrowia układu krążenia i wykrywania ewentualnych czynników ryzyka lub chorób. Do podstawowych badań należą:

 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiar poziomu cholesterolu
 • pomiar poziomu trójglicerydów we krwi
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • elektrokardiogram (EKG)
 • echokardiogram (ECHO)

Kryteria kwalifikacji do tych badań zależą od wieku, płci, historii rodzinnego i osobistego zachorowania na choroby układu krążenia oraz obecności innych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie, cukrzyca, otyłość czy palenie tytoniu. Zaleca się wykonywanie badań co najmniej raz w roku po ukończeniu 40 lat lub wcześniej, jeśli istnieją wskazania.

Leczenie chorób układu krążenia:

Odpowiednie leczenie farmakologiczne jest niezbędne w przypadku wystąpienia chorób układu krążenia lub wysokiego ryzyka ich rozwoju. Leczenie ma na celu kontrolowanie czynników ryzyka, zapobieganie powikłaniom i poprawę jakości życia pacjentów. Do najczęściej stosowanych leków należą:

 • leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi
 • leki obniżające poziom cholesterolu we krwi
 • leki przeciwcukrzycowe
 • leki przeciwkrzepliwe
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne
 • leki poprawiające pracę serca

Kryteria kwalifikacji do leczenia farmakologicznego są ustalane przez lekarza na podstawie wyników badań, oceny ryzyka sercowo-naczyniowego oraz indywidualnej sytuacji pacjenta. Leczenie powinno być prowadzone pod stałą kontrolą lekarza i dostosowywane do zmian stanu zdrowia.

Program ma na celu:

 • dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka, obniżyć o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem
 • zwiększyć wykrywalność i skuteczność leczenia chorób układu krążenia (CHUK)
 • wcześnie identyfikować osoby z podwyższonym ryzykiem CHUK
 • promować zdrowy styl życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

Podsumowanie:

Profilaktyka chorób układu krążenia jest kluczowym elementem dbania o własne zdrowie i długowieczność. Każdy z nas może podjąć proste kroki, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania lub powikłań. Warto więc regularnie badać się, stosować zdrowy styl życia i w razie potrzeby przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Co powinieneś zrobić? Zgłoś się do naszej placówki Centrum Medyczne Osasuna już dziś!

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10