Twój zespół opieki koordynowanej - Osasuna

17.10.2023

Twój zespół opieki koordynowanej


Koordynator – to osoba, która jest Twoim łącznikiem z przychodnią i Twoim Lekarzem Rodzinnym. Koordynator dba o to, aby Twoje leczenie było realizowane zgodnie z ustalonym planem i dostosowane do Twoich potrzeb. Do jego zadań należy:

 • umawianie wizyt kontrolnych u Twojego Lekarza Rodzinnego lub innych lekarzy, którzy zajmują się Twoim leczeniem
 • ustalanie terminu konsultacji u lekarza specjalisty, jeśli jest taka potrzeba, np. w celu potwierdzenia diagnozy lub skorzystania z innej metody leczenia
 • uzgadnianie terminu dodatkowych badań diagnostycznych, które mogą być niezbędne dla oceny Twojego stanu zdrowia lub poprawy jego jakości
 • wspieranie Cię w uczestnictwie w programach profilaktycznych, które mogą poprawić Twoje zdrowie i samopoczucie, np. w zakresie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej
 • przekazywanie Ci informacji o kolejnych etapach leczenia i odpowiadanie na Twoje pytania dotyczące Twojego stanu zdrowia, leków, zaleceń czy skutków ubocznych

Lekarz Rodzinny – to osoba, która jest odpowiedzialna za Twoją opiekę medyczną. Lekarz Rodzinny dokładnie zbada Cię i zapyta o Twój stan zdrowia, historię chorób i styl życia. Na podstawie tego:

 • sprawdzi Twoje wyniki badań laboratoryjnych i innych badań, które wykonałeś wcześniej lub zleci Ci nowe, jeśli będzie to konieczne
 • oceni Twój stan zdrowia i zdiagnozuje ewentualne schorzenia, które mogą wpływać na Twoje samopoczucie lub stanowić zagrożenie dla Twojego życia
 • ustali i przekaże Ci Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM), który zawiera cele i zalecenia dotyczące Twojego leczenia, np. jakie leki masz przyjmować, jak często masz się zgłaszać na kontrole czy jak dbać o higienę osobistą
 • skieruje Cię na badania specjalistyczne lub do innych lekarzy, jeśli będzie to konieczne, np. jeśli Twój stan zdrowia wymaga dalszej diagnostyki lub specjalistycznej opieki
 • omówi z Tobą dalsze leczenie i poinformuje Cię o możliwych skutkach ubocznych lub powikłaniach, które mogą wystąpić w trakcie lub po leczeniu
 • skonsultuje Twoje wyniki i plan leczenia z lekarzem specjalistą, jeśli będzie to potrzebne, np. jeśli Twój przypadek jest skomplikowany lub wymaga dodatkowej opinii

Lekarz Specjalista – to osoba, która ma szczególną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie medycyny. Lekarz Specjalista może pomóc Ci w diagnozie i leczeniu schorzeń, które wymagają specjalistycznej opieki. Lekarz Rodzinny może skonsultować się z Lekarzem Specjalistą na Twój temat lub skierować Cię do niego na konsultację. Może to być np.:

 • kardiolog – lekarz zajmujący się chorobami serca i układu krążenia, np. nadciśnieniem tętniczym, miażdżycą czy zawałem serca,
 • pulmunolog – lekarz zajmujący się chorobami płuc i układu oddechowego, np. astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy zapaleniem płuc,
 • endokrynolog – lekarz zajmujący się chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego i zaburzeniami hormonalnymi, np. niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy,
 • diabetolog – lekarz zajmujący się cukrzycą i jej powikłaniami, np. neuropatią, retinopatią czy stopą cukrzycową.

Pielęgniarka i Dietetyk – to osoby, które pomagają Ci w dbaniu o swoje zdrowie i dobry stan organizmu. Pielęgniarka poinformuje Cię o profilaktyce chorób przewlekłych i radzeniu sobie z nimi na co dzień. Nauczy Cię też jak prawidłowo zmierzyć ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi oraz jak interpretować te wyniki. Dietetyk obliczy Twój wskaźnik masy ciała (BMI) i zaproponuje Ci plan żywieniowy odpowiedni dla Twojego schorzenia i stanu zdrowia. Doradzi Ci też jakie produkty spożywcze są korzystne dla Ciebie, a jakich należy unikać.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10