Opieka koordynowana – co to jest? - Osasuna

12.10.2023

Opieka koordynowana – co to jest?


Opieka koordynowana to nowy model świadczenia usług zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), który ma na celu poprawę jakości i dostępności opieki dla pacjentów z przewlekłymi chorobami lub innymi problemami zdrowotnymi.

            WYGODA ponieważ masz dostęp do specjalistów w Twoim POZ, więcej wizyt, badań  i konsultacji w jednym miejscu.

            Opieka koordynowana to forma opieki zdrowotnej, która gwarantuje konsultacje ze specjalistą w ramach POZ. Ma wiele zalet zarówno dla pacjentów, jak i dla systemu ochrony zdrowia. Jedną z nich jest lepsza jakość opieki, ponieważ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ma pełny obraz stanu zdrowia pacjenta i może zapewnić mu kompleksową i spójną opiekę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Lekarz POZ współpracuje ze specjalistami i konsultuje się z nimi w razie potrzeby, aby zapewnić pacjentowi najlepsze możliwe leczenie. Pacjent otrzymuje również porady edukacyjne pielęgniarki i dietetyka, które pomagają mu lepiej radzić sobie z chorobą i zapobiegać jej pogorszeniu. To wszystko w POZ.

            DOSTĘPNOŚĆ – szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.

            Inną zaletą opieki koordynowanej jest lepsza dostępność do świadczeń zdrowotnych. Lekarz POZ ma możliwość zlecania pacjentowi szerszej gamy badań diagnostycznych, laboratoryjnych, obrazowych i innych, np. EKG, USG, holter ciśnieniowy, holter EKG, porady dietetyka i pielęgniarki. To wszystko w ramach POZ, co pozwala na szybsze wykrywanie i monitorowanie chorób. Dzięki temu pacjent może skorzystać z odpowiedniej opieki w krótszym czasie.

CZAS– wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.

BEZPIECZEŃSTWO- koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.

            Kolejną zaletą opieki koordynowanej jest lepsza komunikacja pomiędzy pacjentem, a realizatorami świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma stały kontakt z koordynatorem opieki, który informuje go o kolejnych etapach leczenia, ustala terminy badań, wizyt i konsultacji oraz dba o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma również dostęp do swojego indywidualnego planu opieki (IPOM) i wyników badań w internetowym koncie pacjenta (IKP), co pozwala mu na sprawdzanie swojego stanu zdrowia i postępów w leczeniu.

WIEDZĘ– porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

            Następną zaletą opieki koordynowanej jest lepsza aktywizacja pacjenta w procesie leczenia. Pacjent jest zaangażowany w tworzenie i realizację swojego IPOM i współdecyduje o swoim leczeniu. Ma również większą świadomość swojego stanu zdrowia, zagrożeń związanych z chorobą i sposobów jej profilaktyki. Koordynator pomaga podjąć działania zgodnie z ustalonym planem, by poprawić swoją jakość Twojego życia.

            Jeśli chcesz skorzystać z opieki koordynowanej lub dowiedzieć się więcej o tej usłudze, skontaktuj się z Naszym Centrum Medycznym OSASUNA sprawdzimy, czy kwalifikujesz się do opieki koordynowanej i jak możesz z niej skorzystać.

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś i ciesz się lepszą opieką zdrowotną!

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10