Retinopatia cukrzycowa - Osasuna

20.09.2023

Retinopatia cukrzycowa


Jest jednym z najczęstszych i najgroźniejszych powikłań cukrzycy, które może prowadzić do utraty wzroku. Jest to choroba, która polega na uszkodzeniu naczyń krwionośnych siatkówki oka pod wpływem podwyższonego poziomu glukozy we krwi.

Retinopatia cukrzycowa może się rozwinąć u osób chorujących na każdy typ cukrzycy, zarówno typu 1, jak i typu 2, a także na inne formy cukrzycy, takie jak MODY, LADA czy monogenowe. Czas trwania cukrzycy jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia tego powikłania. Im dłużej ktoś choruje na cukrzycę, tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia siatkówki. U pacjentów z cukrzycą typu 1 retinopatia cukrzycowa występuje praktycznie u każdego po 15 latach choroby.

Innymi czynnikami ryzyka są:

– nieprawidłowa kontrola glikemii, czyli utrzymywanie się zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi
– nadciśnienie tętnicze, czyli podwyższone ciśnienie krwi
– hiperlipidemia, czyli zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL i triglicerydów we krwi
– otyłość
– niedokrwistość
– choroby nerek
– ciąża

Wysoki poziom glukozy we krwi powoduje zmiany w ścianach naczyń krwionośnych siatkówki, takie jak pogrubienie, zwężenie, zapalenie i pękanie. W wyniku tego dochodzi do zaburzenia przepływu krwi i tlenu do siatkówki, co prowadzi do jej niedotlenienia i uszkodzenia. Uszkodzone komórki siatkówki wydzielają substancje chemiczne, które stymulują tworzenie się nowych naczyń krwionośnych w siatkówce lub na powierzchni ciała szklistego. Te nowe naczynia są jednak słabe i łatwo pękają, powodując krwawienia do siatkówki lub ciała szklistego. Ponadto nowe naczynia mogą tworzyć blizny i zrosty, które mogą odrywać siatkówkę od podłoża.

Retinopatia cukrzycowa często nie daje żadnych objawów w początkowym stadium choroby. Dlatego ważne jest regularne badanie dna oka u osób z cukrzycą, aby wykryć zmiany w siatkówce na wczesnym etapie i podjąć odpowiednie leczenie.

 Wyróżnia się następujące rodzaje retinopatii:

– retinopatia nieproliferacyjna – jest to najłagodniejsza forma retinopatii, która polega na występowaniu mikroaneuryzm (poszerzeń naczyń siatkówkowych) i drobnych krwawień w siatkówce. Nie wpływa znacząco na widzenie i nie wymaga leczenia, ale wymaga regularnego monitorowania.
– retinopatia przedproliferacyjna – jest to postać pośrednia między retinopatią nieproliferacyjną a proliferacyjną. Charakteryzuje się większym nasileniem zmian naczyniowych, takich jak obrzęk i krwawienie siatkówki. Powoduje zaburzenia widzenia, takie jak zmniejszenie ostrości, zniekształcenie obrazu, pojawianie się ciemnych plam lub mętów w polu widzenia.
– retinopatia proliferacyjna – jest to najcięższa forma retinopatii, która polega na tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych w siatkówce lub na powierzchni ciała szklistego. Powoduje znaczne pogorszenie widzenia, a nawet utratę wzroku. Objawy mogą być podobne do retinopatii przedproliferacyjnej, ale nasilone i nagłe. Może dojść do gwałtownego krwawienia do ciała szklistego, które zasłania widzenie, lub do odwarstwienia siatkówki, które powoduje całkowitą ślepotę.

Oprócz retinopatii cukrzycowej może wystąpić także makulopatia cukrzycowa, czyli obrzęk plamki żółtej – części siatkówki odpowiedzialnej za ostre widzenie centralne. Makulopatia cukrzycowa może towarzyszyć każdemu typowi retinopatii lub występować samodzielnie. Objawia się pogorszeniem ostrości widzenia, trudnością w czytaniu, pisaniu i rozpoznawaniu twarzy.

Leczenie retinopatii
cukrzycowej zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Najważniejszym elementem leczenia jest prawidłowa kontrola glikemii, ciśnienia tętniczego i lipidów we krwi. Dzięki temu można zapobiec postępowi choroby lub opóźnić jej rozwój.

W przypadku retinopatii nieproliferacyjnej łagodnej lub umiarkowanej leczenie nie jest konieczne, ale należy regularnie wykonywać badania okulistyczne co 6-12 miesięcy.

Zapraszamy do Naszego Osasuna Centrum Medyczne Poznań Kaliska
wykonamy Ci bezpłatnie badanie cukru we krwi
zadzwoń ( 61) 658 53 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10