Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy - Osasuna

11.09.2023

Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy


Dziś Międzynarodowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy

5 podstawowych punktów, aby wykonać pierwszą pomoc

1.Sprawdź bezpieczeństwo. Upewnij się, że miejsce zdarzenia nie stanowi zagrożenia dla ciebie i poszkodowanego. Jeśli tak, wezwij pomoc i przenieś poszkodowanego w bezpieczne miejsce, jeśli to możliwe.

2.Sprawdź przytomność. Potrząśnij poszkodowanego za ramiona i zapytaj, czy cię słyszy. Jeśli nie odpowiada, sprawdź jego oddech i tętno.

3.Wezwij pomoc. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub poproś kogoś o to. Podaj dokładny adres miejsca zdarzenia, liczbę i stan poszkodowanych oraz swoje dane kontaktowe. Nie przerywaj rozmowy, dopóki dyspozytor nie powie ci, że możesz to zrobić.

4.Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Jeśli poszkodowany nie oddycha lub nie ma tętna, ułóż go na plecach na twardej powierzchni. Połóż dłonie na środku klatki piersiowej i uciskaj ją rytmicznie około 100 razy na minutę. Co 30 uciśnięć wykonaj 2 oddechy ratownicze, dmuchając powietrze do ust lub nosa poszkodowanego. Kontynuuj RKO do momentu przywrócenia oddechu i tętna lub przybycia pomocy medycznej.

5.Udziel dalszej pomocy. Jeśli poszkodowany jest przytomny, ale ma jakieś obrażenia lub dolegliwości, postaraj się mu pomóc w zależności od sytuacji. Na przykład, jeśli ma krwotok, zatamuj go opatrunkiem lub czystym materiałem. Jeśli ma złamanie, unieruchom kończynę uszkodzoną. Jeśli ma oparzenie, schłodź ranę wodą. Jeśli ma zatrucie, sprawdź, czym się zatruł i wezwij pogotowie.

Można wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, aby poczuć się pewniej w sytuacji kryzysowej.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10