SCORE2 - Osasuna

25.08.2023

SCORE2


SCORE2 jest nowym narzędziem do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, które zostało opracowane przez europejskich ekspertów w celu lepszego przewidywania i zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego. SCORE2 jest oparty na danych z ponad 60 000 incydentów sercowo-naczyniowych, które wystąpiły w Europie w ciągu 10 lat. SCORE2 uwzględnia wiek, płeć, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i palenie tytoniu jako czynniki ryzyka. SCORE2 dzieli Europę na cztery regiony ryzyka: niskie, średnie, wysokie i bardzo wysokie. SCORE2 pozwala na oszacowanie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz ryzyka wystąpienia incydentów niezakończonych zgonem. SCORE2 ma pomóc lekarzom i pacjentom w podejmowaniu decyzji o profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skali SCORE2, możesz zapoznać się z niektórymi wynikami wyszukiwania internetowego, które znalazłem dla Ciebie:

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10