Bolerioza - Osasuna

14.06.2023

Bolerioza


Jest to choroba znana również z Lyme, jest przenoszona przez kleszcze i spowodowaną przez bakterię Borrelia burgdorferi. Jest to choroba o zróżnicowanym przebiegu, która może wpływać na wiele układów i narządów w organizmie człowieka. Bakteria ta jest przenoszona na ludzi poprzez ukąszenie zarażonego kleszcza. Kleszcze te są szczególnie obecne w leśnych i trawiastych obszarach. Choroba z Lyme może występować na różnych etapach i objawiać się różnorodnymi symptomami. Wczesne stadium boreliozy często charakteryzuje się wystąpieniem charakterystycznego rumienia wędrującego. Jest to zaczerwienienie skóry wokół miejsca ukąszenia kleszcza, które stopniowo się powiększa. Inne objawy wczesnej fazy boreliozy mogą obejmować gorączkę bóle mięśni i stawów, zmęczenie, ból głowy oraz powiększenie węzłów chłonnych.

W przypadku nie leczonej Boreliozy, bakteria Borrelia burgdorferi może rozprzestrzeniać się po całym organizmie i powodować objawy bardziej zaawansowane, takie jak zapalenie stawów, problemy neurologiczne np. neuropatie i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, oraz problemy sercowe. Diagnoza Boreliozy jest oparta na ocenie objawów klinicznych, historii ekspozycji na kleszcze oraz wynikach testów laboratoryjnych, takich jak Western blot czy test ELISA, które wykrywają obecność przeciwciał przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi.

Leczenie boreliozy polega na stosowaniu, antybiotyków przez odpowiedni okres , zależy od stadium choroby i nasilenia objawów. W przypadku powikłań neurologicznych, sercowych lub stawowych może być konieczne dłuższe leczenie. Ważne jest jak najszybsze rozpoznanie leczenie boreliozy,  aby zapobiec dalszym powikłaniom. Jeżeli podejrzewasz, że masz boreliozę  lub zostałeś ugryziony przez kleszcza i masz objawy, zalecam Ci skonsultowaniem z Naszym Centrum Medycznym OSASUNA i umówienie wizyty z lekarzem, który dokładnie oceni Twoją sytuację i zaplanuje odpowiednie postępowanie  i leczenie.

Centrum Medyczne OSASUNA

Przychodnia Poznań

Tel. (61) 658 53 10.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10