Skutki stosowania używek - Osasuna

07.06.2023

Skutki stosowania używek


Warto zauważyć, że skutki stosowania używek mogą się różnić w zależności od rodzaju substancji, dawki, częstotliwości stosowania oraz indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych i genetycznych. Powodują problemy zdrowotne, gdyż w młodym wieku mogą wpływać na rozwój mózgu, układu nerwowego, hormonalnego i innych układów. Może prowadzić do stałych uszkodzeń mózgu, problemów z koncentracją, pamięcią, funkcjonowaniem poznawczym oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, chorób płuc. Stosowanie używek może powodować spadek osiągnięć szkolnych, trudności w koncentracji i utracie motywacji do nauki. To z kolei może wpływać na przyszłe możliwości edukacyjne. Kolejnym negatywnym skutkiem stosowania używek są problemy emocjonalne i psychiczne. Może zwiększyć ryzyko wystąpienia depresji , lęków, zaburzeń nastroju i innych problemów emocjonalnych. Używki mogą także maskować istniejące problemy emocjonalne, utrudniając młodzieży szukanie odpowiedniej pomocy i wsparcia. Młody mózg jest bardziej podatny na uzależnienie, a regularne stosowanie używek może prowadzić do szybkiego uzależnienia fizycznego i psychicznego. Skutkiem mogą być też problemy społeczne czyli utratę zaufania rodziny i przyjaciół, konflikty z rówieśnikami, izolację społeczną, trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji.

Dlatego ważne jest, aby młodzież była edukowana na temat szkodliwości używek i miała dostęp do odpowiedniej edukacji na dany temat .

Potrzebujesz więcej informacji, wsparcia, pomocy

Zadzwoń do Centrum Medycznego OSASUNA (61) 658 53 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10