Alkohol – wśród młodzieży - Osasuna

02.06.2023

Alkohol – wśród młodzieży


Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie ma poważne konsekwencje i może prowadzić do wielu negatywnych skutków. Piją aby się zrelaksować lub poprawić sobie humor. Człowiek po ich spożyciu jest odprężony, ma lepszy humor oraz większą pewność siebie. Jednak nie wolno zapominać o tym, że już w tym momencie używki niszczą nasze narządy wewnętrzne oraz powodują uzależnienie. Jest to sytuacja, w której nasz organizm tak naprawdę domaga się kolejnych dawek. Niezaspokojenie tej wewnętrznie odczuwanej potrzeby powoduje niepokój, lęk, a także rozdrażnienie.

Picie alkoholu wśród młodzieży powoduje:

  1. Ryzyko uzależnienia: młodzież jest bardziej podatna na uzależnienia od alkoholu niż dorośli. Wczesne eksperymentowanie może prowadzić do nadużywania i w przyszłości do uzależnienia.
  2. Niebezpieczeństwo: młodzi ludzie, którzy spożywają alkohol, są bardziej narażeni na ryzykowne zachowania, takie jak prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu, narażenie się na przemoc fizyczną lub seksualną, a także wypadki i obrażenia.
  3. Rozwój mózgu: u młodzieży mózg wciąż się rozwija, zwłaszcza obszary odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, kontrolę impulsów i oceny ryzyka. Spożywanie alkoholu w tym okresie może zakłócać ten proces rozwojowy i prowadzić do trwałych szkód.
  4. Skutki zdrowotne: Spożywanie alkoholu przez młodzież może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia funkcji poznawczych, problemy szkolne i trudności w relacjach społecznych.
  5. Skutki społeczne: alkohol może wpływać na funkcjonowanie społeczne młodzieży. Spożywanie alkoholu w młodym wieku może prowadzić do problemów w relacjach  z rodziną, szkolnymi rówieśnikami, a także wpływać na osiągnięcia edukacyjne.

Ważnym jest, aby do konsumpcji alkoholu przez młodzież z dużą ostrożnością. Edukacja na temat spożywania alkoholu, wsparcie rodziny i środowiska społecznego, a także ścisłe egzekwowanie prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, mogą pomóc w zmniejszeniu problemu alkoholu wśród młodzieży.

Masz pytania skontaktuj się z Centrum Medycznym OSASUNA Tel. (81) 460 38 10

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10