Kalendarz szczepień - Osasuna

19.05.2023

Kalendarz szczepień


Kalendarz szczepień to harmonogram określający zalecane terminy i kolejność podawania szczepień ochronnych. Jest to ważne narzędzie w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, które ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i ochronę jednostek oraz społeczności przed nim.

Kalendarz szczepień jest opracowany na podstawie badań naukowych, analizy epidemiologicznej i zaleceń organizacji zdrowia, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy narodowe instytuty zdrowia. Określa, które szczepionki powinny być podawane w określonym wieku  lub przedziałach wiekowych, aby zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę przed konkretnymi chorobami.

Kalendarz szczepień może różnić się w zależności od kraju, regionu lub organizacji zdrowia. Obejmuje szczepienia przeciwko różnym chorobom, takim jak odrę, śwince, różyczce, błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom, meningokokom i innym. Przestrzeganie kalendarza szczepień jest istotne, ponieważ chroni jednostki przed chorobami zakaźnymi, zapobiega powikłaniom zdrowotnym oraz przyczynia się do zdrowia publicznego. Szczepienia są jednym z najskuteczniejszych środków prewencji medycznej i odgrywają kluczową rolę w eliminowaniu lub kontrolowaniu chorób zakaźnych.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10