Udar mózgu czy można przewidzieć? - Osasuna

07.04.2023

Udar mózgu czy można przewidzieć?


Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście narażeni na udar mózgu? Znajomość ryzyka i objawów związanych z udarem jest ważna, aby móc podjąć środki zapobiegawcze. Chociaż udaru nie można dokładnie przewidzieć, zrozumienie jego przyczyn, objawów i leczenia może pomóc zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia. Omówimy, jakie czynniki przyczyniają się do rozwoju udaru mózgu, na jakie objawy należy zwrócić uwagę i jak w razie potrzeby szukać leczenia.

          Przemijający atak niedokrwienny nazywane inaczej TIA( ang. transient ischemic attack) to nagłe przerwanie dopływu krwi do części mózgu, powodujące tymczasową niepełnosprawność lub upośledzenie funkcji mózgu. Można go również nazwać mini-udarem i należy go traktować poważnie, ponieważ może on wskazywać, że w najbliższej przyszłości może dojść do poważniejszego udaru. TIA występuje, gdy skrzep blokuje przepływ krwi do obszaru mózgu. Zwykle trwa tylko 5-20 minut i powoduje objawy, takie jak splątanie, osłabienie, paraliż lub utrata czucia w częściach ciała. TIA różni się od udaru tym, że początkowe objawy ustępują całkowicie w ciągu 24 godzin i nie pozostawiają widocznego śladu w badaniach obrazowych .Przejściowy napad niedokrwienny daje objawy, które przypominają te występujące we wczesnym stadium udaru mózgu. Mogą to być:

 • drętwienie, zaburzenia czucia lub osłabienie ręki lub nogi, zwykle po jednej stronie ciała
 • zawroty głowy, zaburzenia koordynacji lub równowagi
 • niewyraźna, bełkotliwa mowa
 • problemy ze zrozumieniem innych osób
 • podwójne widzenie
 • połowiczy paraliż twarzy – np. opadanie kącika ust i problemy z uśmiechaniem się, opadanie powieki
 • utrata widzenia w jednym oku. 

Nawet jeśli wszystkie te objawy ustąpią po kilku minutach, nie wolno ich lekceważyć. Warto wiedzieć, że ryzyko udaru mózgu po incydencie TIA lekarz możne oszacować za pomocą skali ABCD2. W tej skali przyznaje się punkty w określonych kategoriach.

Wystąpienie udaru mózgu po epizodzie TIA jest bardziej prawdopodobne, gdy:

 • pacjent jest w wieku powyżej 60 lat (1 punkt)
 • jego ciśnienie tętnicze przekracza 140/90 mm Hg (1 punkt)
 • u chorego występują jednostronne objawy ruchowe (2 punkty)
 • pojawi się afazja, czyli zaburzenia mowy (1 punkt)
 • objawy trwają poniżej godziny (1 punkt)
 • zaburzenia neurologiczne utrzymują się powyżej 1 godziny (2 punkty)
 • pacjent choruje na cukrzycę (1 punkt).

Im więcej punktów zbierze pacjent, tym wyższe ryzyko udaru. Maksymalna liczba punktów wynosi 8. Nie lekceważ objawów, zgłoś je swojemu lekarzowi rodzinnemu.

Udostępnij post, informacje w nim zawarte może pomogą innym.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10