Udar mózgu - Osasuna

03.04.2023

Udar mózgu


Udar jest niebezpiecznym stanem, który może prowadzić do śmierci lub długotrwałej niepełnosprawności. Występuje, gdy dopływ krwi do określonej części mózgu zostaje przerwany lub zmniejszony, co uniemożliwia dotarcie tlenu i składników odżywczych do ważnych komórek nerwowych. Udar może spowodować utratę mowy, zaburzenia widzenia i poruszania się, dezorientację, a nawet śmierć. Znajomość znaków ostrzegawczych udaru może pomóc w uzyskaniu szybkiej pomocy medycznej, która poprawi wyniki i zwiększy szanse na pełne wyleczenie.

Czynnikami ryzyka wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu są:

 • czynniki genetyczne;
 • płeć – do 65. roku życia na udary niedokrwienne częściej zapadają mężczyźni, a po przekroczeniu tej granicy – kobiety; ma to związek z menopauzą oraz utratą ochronnego działania estrogenów;
 • wiek – częstość występowania tego rodzaju udaru wzrasta wraz z wiekiem;
 • nadciśnienie tętnicze, które nasila rozwój miażdżycy i sprzyja powstawaniu patologii w drobnych naczyniach;
 • terapia hormonalna – antykoncepcja hormonalna czy hormonalna terapia zastępcza, szczególnie w formie preparatów zawierających wysokie dawki estradiolu zwiększają tendencje prozakrzepowe;
 • cukrzyca, która sprzyja rozwojowi miażdżycy i zwiększa ryzyko zakrzepicy;
 • migotanie przedsionków – podczas migotania, zaburzona jest funkcja przedsionków serca, przez co następuje zastój krwi, która ma tendencję do krzepnięcia;
 • palenie tytoniu – nasila rozwój miażdżycy, szczególnie w tętnicach szyjnych i zwiększa ryzyko zakrzepicy);
 • hipercholesterolemia, która jest kluczowym czynnikiem ryzyka miażdżycy;
 • otyłość
 • brak aktywności fizycznej – sprzyja powstawaniu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, przez co pośrednio zwiększa ryzyko udaru mózgu.

Objawy udaru mózgu z reguły pojawiają się nagle i w wielu przypadkach można je zobaczyć albo usłyszeć. Najbardziej charakterystyczne :

 • opadanie jednego kącika ust, związane z paraliżem mięśni po jednej stronie ciała,
 • niemożność uniesienia obu rąk nad głowę,
 • kłopoty z mówieniem i zrozumieniem tego, co mówią inni,
 • utrata koordynacji ruchowej,
 • problem z widzeniem w jednym lub obu oczach – widzieć niewyraźnie lub podwójnie
 • odczuwać silny ból głowy,
 • kłopot z chodzeniem i utrzymaniem równowagi. Co ważne, objawy fizyczne bardzo często dotyczą tylko jednej części ciała.

             Szybka identyfikacja objawów udaru ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia możliwie najlepszej reakcji i leczenia przy najbliższej okazji – co prowadzi do lepszych wyników leczenia udaru, w tym mniejszej niesprawności.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10