Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - Osasuna

02.04.2023

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu


Autyzm jest to zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Osoby ze spektrum autyzmu mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych.

2 KWIETNIA obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI z AUTYZMEM symbolem solidarności z ,,autystami” jest kolor niebieski.  Został on ustanowiony, aby budować świadomość i wrażliwość społeczną. Celem jest zwiększenie tolerancji i empatii dla odmiennych możliwości i potrzeb osób z autyzmem.

Każdy z nas może wyrazić  2 kwietnia solidarność z osobami autystycznymi, poprzez :

  • Nałożenie tego dnia ubrania w kolorze niebieskim
  • udostępnienie naszego zdjęcia na swoim profilu facebook’u
  • wstawienie zdjęcia z puzlem niebieskim na  swoim profilu facebook’u.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10