Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych - Osasuna

19.03.2023

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych


19 marzec

Święto, które obchodzimy w 3 niedzielę marca, ustanowioną przez Międzynarodową Organizację Pracy,  symbolizuje odradzającą się przyrodę.

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak również o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  ustawa rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  . Osoby z niepełnosprawnością mogą :

  • skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej
  • skorzystać z instrumentów aktywizacji zawodowej : podjęcia szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych czy studiów podyplomowych,
  • prowadzić działalność gospodarczą.

Istnieją również instrument wspierające pracodawców. Instrumenty te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców osób niepełnosprawnych i umożliwiają tym osobom wejście i pozostanie na rynku pracy.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10