DiLO - Osasuna

17.03.2023

DiLO


Potocznie znana jako zielona karta DiLO, jest to karta diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Wprowadzona 1 stycznia 2015 roku mająca na celu poprawę diagnostyki i usprawnienie w leczenia raka w Polsce. Lekarz podejrzewający lub stwierdzający u pacjenta nowotwór złośliwy albo jeżeli chory jest w trakcie leczenia może skorzystać z szybkiej terapii onkologicznej.

Pakiety onkologiczne nie są objęte limitami przez NFZ, czyli wypłacone zostanie szpitalom za wykonanie wszystkich niezbędnych procedur w danym roku, a pacjent otrzyma wszystkie niezbędne badania.

Osoba która jest posiadaczem karty DiLo omija kolejki i ma prawo do szybszej diagnostyki onkologicznej i leczenia przeciwnowotworowego.

Bez karty czas oczekiwania na leczenie jest średnio dwa tygodnie dłuższy. Z szybkiej terapii onkologicznej mogą korzystać pacjenci, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz ci, którzy są już w trakcie leczenia onkologicznego.


Diagnostyka wstępna służy potwierdzeniu lub wykluczeniu nowotworu, postawieniu diagnozy. Celem diagnostyki pogłębionej jest określenie typu wykrytego nowotworu i stopień jego zaawansowania, liczby i miejsc ewentualnych przerzutów.

Kto wydaje „zieloną kartę”?

Pacjent nie zgłasza się do szybkiej terapii onkologicznej ani się nie rejestruje. Zostaje zakwalifikowany na podstawie wywiadu i przeprowadzanych badań przez:

  • lekarza rodzinnego (POZ),
  • lekarza specjalistę w poradni AOS,
  • lekarza specjalistę w szpitalu.

W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego prawo wystawienia karty DiLO i skierowania pacjenta na badania posiada lekarz specjalista w poradni lub szpitalu, ale i lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Zarówno karta Dilo, jak i szybka ścieżka onkologiczna może być realizowana wyłącznie w placówkach, które podpisały kontrakt na pakiet onkologiczny z NFZ. Oznaczone są one zielonym logo z napisem „Szybka terapia onkologiczna”.

Karty nie można otrzymać w prywatnym gabinecie lekarskim. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) w ramach pakietu onkologicznego obejmuje:

  • diagnostykę wstępną (potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu),
  • diagnostykę pogłębioną (z określeniem typu nowotworu, jego stadium oraz umiejscowienia ewentualnych przerzutów),
  • rozpoznanie nowotworu,
  • skierowanie do leczenia.

Wykaz placówek realizujących szybką terapię onkologiczną znajduje się na stronach oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/pakiet-onkologiczny/

ZOBACZ: Zielona karta DiLO – Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego https://www.zwrotnikraka.pl/pakiet-onkologiczny-zielona-karta-leczenia/

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10