Czy kontrolowanie ciśnienia jest ważne? - Osasuna

03.03.2023

Czy kontrolowanie ciśnienia jest ważne?


Kontrolowanie ciśnienia jest ważne ponieważ, według danych WHO co ósmy mieszkaniec naszego globu umiera z powodu powikłań nadciśnienia tętniczego. Zbyt wysokie ciśnienie krwi znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia:

 • zawału serca,
 • udaru mózgu,
 • niewydolności serca,
 • niewydolność nerek.

. W 2000 roku 972 miliony dorosłych ludzi na świecie chorowało na nadciśnienie tętnicze, z czego 639 milionów w krajach rozwiniętych. Przewiduje się, że w 2025 będzie na świecie 1,5 miliarda osób z nadciśnieniem (dane WHO).

Sutkiem zmian w tętnicach wywołanych nadciśnieniem może być:

 1. Skrzep krwi
 2. zawał mięśnia sercowego- gdy zostanie zablokowana tętnica zaopatrująca mięsień serca
 3. udar niedokrwienny – pojawi się w naczyniach krwionośnych mózgu
 4. Zgorzel  – skrzepy blokujące w arteriach dopływ tlenu i składników odżywczych, prowadzi do martwicy kończyn
 5. Zwężenie i niedrożność tętnic nerkowych – obumarcie  lub uszkodzenie narządów, w rezultacie konieczność dializowania pacjenta
 6. Zmiany w naczyniach krwionośnych oczu – utrata wzroku

Dlaczego wysokie ciśnienie krwi jest niebezpieczne?

Udowodniono naukowo, że u osób z wysokim ciśnieniem krwi ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest siedem razy bardziej prawdopodobne, w porównaniu z osobą bez nadciśnienia. Natomiast ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej zwiększa się u nich trzy, a nawet czterokrotnie. Dlatego tak ważne jest zdiagnozowanie i świadomość posiadania tej choroby, a także zrozumienie wagi obniżania ciśnienia. Naukowcy odkryli, że przy nadciśnieniu tętniczym, obniżenie ciśnienia :

 • skurczowego o 10 mm Hg
 • ciśnienia rozkurczowego o 5 mm Hg,

zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych już o jedną trzecią.

Chorzy z nadciśnieniem powinni uświadomić sobie, że ciśnienie krwi nie obniży się samoistnie. Nadciśnienia nie można także wyleczyć całkowicie, ale można je kontrolować. Dlatego tak ważne jest zdiagnozowanie i jak najszybsze wdrożenie leczenia, aby przepisane leki były przyjmowane regularnie i dawał oczekiwany rezultat.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10