Dziś Światowy Dzień Walki z Depresją - 23 LUTY - Osasuna

24.02.2023

Dziś Światowy Dzień Walki z Depresją – 23 LUTY


W Polsce na depresję choruje 1,5 mln ludzi, a tylko jedna na trzy osoby korzysta z profesjonalnego leczenia. Depresja czyli choroba całego organizmu, którą należy zdiagnozować i leczyć. Nieleczona często prowadzi do samobójstwa, a przyczyną mogą być problemy społeczne takie jak bezrobocie, uzależnienia, trudna sytuacja ekonomiczna, brak dostępu do odpowiedniej pomocy medycznej i psychologicznej. Depresja nie jest tylko chorobą ludzi starszych, u młodych ludzi przed 40 rokiem oraz ich dzieci również możemy zaobserwować stany depresyjne. Statystyki mówią, że wzrost nastąpił po pandemii, a wpływ na to miała izolacja domowa. Depresja, często utożsamiana ze smutkiem, ale ma też inne oblicza jak agresja, drażliwość. Jest niezwykle przykrym i długotrwałym stanem, który w zależności od nasilenia może całkowicie dezorganizować życie zawodowe, rodzinne i społeczne.

Dlatego korzystanie z pomocy psychologicznej nie powinno być powodem do wstydu, a pomocy sobie lub osobie z otoczenia.

Podstawowe objawy depresji:

 • obniżony nastrój (smutek, przygnębienie);
 • utrata zainteresowania działaniami (zobojętnienie emocjonalne, niezdolność do przeżywania przyjemności);
 • osłabienie energii (szybsze męczenie się i utrzymujące się uczucie zmęczenia).

 U wielu osób cierpiących z powodu depresji występują liczne, ale mniej typowe objawy:

 • zaburzenia snu,
 • obniżenie libido,
 • myśli samobójcze,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • utrata wiary w siebie,
 • nieadekwatne poczucie winy,
 •  spowolnienie psychoruchowe,
 • wzmożony lub zmniejszony apetyt, który prowadzi do zauważalnych zmian w masie ciała.

Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy depresji, nie bądź obojętny skonsultuj swoje podejrzenia z lekarzem pierwszego kontaktu. Natomiast jeżeli zaobserwowałeś w swoim otoczeniu osoby o objawach depresyjnych , nie bądź obojętny,  spróbuj przekonać ich do wizyty u profesjonalisty. Szybkie leczenie depresji pozwala osiągnąć lepszy rezultat.

Poznaj, zrozum, reaguj

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10