Położna - Osasuna

21.01.2023

Położna


Położna czyli Pani mgr. Iga Gosik absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierunek położnictwo. Jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. Na co dzień pracuję na oddziale Intensywnej Terapii i Neonatologii w jednym z lubelskich szpitali. W Osasuna jako położna środowiskowa obejmuje opieką kobiety po porodzie, oraz noworodki w warunkach domowych, prowadzi edukację przedporodową dla kobiet od 21 tygodnia ciąży, a także służy pomocą każdej kobiecie na każdym etapie życia. 

Wizyty patronażowe obejmują: 

  • badanie fizykalne noworodka
  • ważenie noworodka
  • ocenę przyrostu masy ciała, odruchów noworodka
  • ocenę przebiegu sposobu, oraz technik karmienia
  • edukację w zakresie pielęgnacji noworodka (Kąpiel noworodka, pielęgnacja kikuta pępowinowego, pielęgnacja skóry) 
  • edukację w zakresie karmienia piersią
  • edukację w zakresie badań profilaktycznych i szczepień ochronnych noworodka

ocenę dobrostanu mamy, (ocena obkurczania macicy, odchodów połogowych, stanu psychicznego) 

  • zdjęcie szwów po cięciu cesarskim/rany krocza
  • ocena rany po Cięciu cesarskim/ ocena rany krocza
  • edukacja w zakresie pielęgnacji rany po cc/ rany krocza, utrzymania i stymulacji laktacji, powrotu aktywności fizycznej po porodzie, płodności w okresie połogu 

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10