Wykonaj badania bezpłatne w ramach profilaktyki 40+ - Osasuna

09.01.2023

Wykonaj badania bezpłatne w ramach profilaktyki 40+


Masz ukończone rocznikowo 40 lub więcej lat?

Wykonaj bezpłatne badania. Pakiet badań wykonywany jest profilaktycznie w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Upewnij się, że z Twoim zdrowiem wszystko jest w porządku!!

Głównym celem badań jest wczesne wykrycie i ukierunkowanie dalszej diagnostyki. Program jest szczególnie ważny w obecnym okresie po pandemii koronawirusa. Profilaktyka chorób jest na bardzo niskim poziomie z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Badania jakie możesz wykonać w ramach profilaktyki.

Pakiet diagnostyczny badań dla kobiet może obejmować:

● morfologia krwi obwodowej,

● cholesterol całkowity lub kontrolny profil lipidowy,

● oznaczenie poziomów glukozy we krwi,

● pomiar poziomów kreatyniny we krwi,

● oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – AST, ALT, GGTP,

● badanie ogólne moczu,

● poziom kwasu moczowego we krwi,

● krew utajona w kale.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10