Udar mózgu - Osasuna

23.12.2022

Udar mózgu


– najczęstsza przyczyna zgonów wśród osób po 40 roku życia.

Większość udarów mózgu jest zdarzeniem nagłym, dochodzi wówczas do zaburzenia czynności mózgu spowodowanego niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego.

Przy każdym podejrzeniu udaru mózgu należy bezzwłocznie wezwać pomoc, najlepiej zespół ratownictwa medycznego.

Interwencja medyczna jest najskuteczniejsza w pierwszych godzinach od wystąpienia następujących objawów:

• osłabienie i drętwienie kończyn;

• drętwienie twarzy z wykrzywieniem ust;

• zaburzenia mowy;

• zaburzenia widzenia;

• silny ból głowy, często z nudnościami;

• zaburzenia świadomości czy

• zawroty głowy z zaburzeniami równowagi.

Nie zaleca się transportowania samodzielnego chorego do szpitala. Jeżeli podejrzewamy udar, należy wezwać pomoc. Zespół ratownictwa medycznego przewiezie chorego natychmiast do najbliższego szpitala, w którym zostanie mu udzielona pomoc w pododdziale udarowym.

Jest to bardzo ważne, abyśmy nie zwlekali po pierwszym udarze należy dołożyć wszelkich starań, by ryzyko wystąpienia kolejnego udaru zredukować. Każdy kolejny udar pogłębia istniejące już deficyty neurologiczne. Mówiąc wprost: kalectwo i niepełnosprawność.

Co robić, żeby uniknąć udaru?

Ryzyko wystąpienia udaru lekarze łączą z wieloma czynnikami. Najczęściej wymieniają jednak podwyższony poziom cholesterolu, cukrzycę, otyłość czy choroby sercowo-naczyniowe, jak migotanie przedsionków lub nadciśnienie tętnicze.

Udar mózgu może być spowodowany także nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów lub brakiem aktywności fizycznej.

Analizując problem otyłości jako istotny czynnik ryzyka należy zaznaczyć, że redukując masę ciała poprzez odpowiednio dobraną dietę oraz dostosowaną do wieku i kondycji aktywność fizyczną w istotny sposób obniżymy ryzyko wystąpienia schorzeń układu krążenia.

Pamiętajmy, że wystąpienie udaru w dużej mierze odpowiadają czynniki, na które mamy wpływ, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Narodowego Funduszu Zdrowia przypominają o kontrolowaniu ciśnienia krwi, poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz utrzymywaniu masy ciała (kontrola BMI).

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10