Ciśnienie tętnicze - Osasuna

14.11.2022

Ciśnienie tętnicze


Bardziej restrykcyjne wskaźniki!!!

Wiek jest głównym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, ponieważ wtedy dochodzi do zmian w naczyniach krwionośnych. Ważny jest regularny i o stałych porach, pomiar ciśnienia tętniczego. Wczesne rozpoznanie nadciśnienia tętniczego ma decydujący wpływ na zmniejszenie ryzyka udaru i zawału serca, gdy włączone zostanie leczenie.

Przyczyny powstania nadciśnienia tętniczego:

– stres

– mała aktywność fizyczna

– otyłość

– nadużywanie alkoholu

– nadmierne spożywanie soli

– palenie tytoniu

Prof. Aleksander Prejbisz, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wyjaśnia zmiany we wskaźnikach mmHg . Za prawidłowe i bezpieczne dla naszego zdrowia, ciśnienie tętnicze obecnie uznaje się:

– osoby do 65 lat, 120-129/70-79 mmHg

– osoby powyżej 65 lat, 130-139/70-79 mmHg

osoby powyżej 80 lat, dopuszczalne 130-149/70-79 mmHg.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Kardiologia/Hipercholesterolemia-dotyka-20-milionow-Polakow-Niebezpieczne-mity-o-wysokim-cholesterolu,237344,1014.html

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10