Profilaktyka 40+ - Osasuna

07.11.2022

Profilaktyka 40+


Nowy program badań diagnostycznych z którego może skorzystać, każdy Polak powyżej 40 roku życia. Bezpłatny pakiet badań wykonywany jest profilaktycznie w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Głównym celem badań jest wczesne wykrycie i ukierunkowanie dalszej

diagnostyki. Program jest szczególnie ważny w obecnym okresie po pandemii koronawirusa. Profilaktyka chorób jest na bardzo niskim poziomie z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

W skład programu Profilaktyka 40 PLUS wchodzą 3 oddzielne pakiety badań laboratoryjnych:

● pakiet dla kobiet,

● pakiet dla mężczyzn,

● badania wspólne.

Pakiet diagnostyczny badań dla kobiet może obejmować następujące testy laboratoryjne:

● morfologia krwi obwodowej,

● cholesterol całkowity lub kontrolny profil lipidowy,

● oznaczenie poziomów glukozy we krwi,

● pomiar poziomów kreatyniny we krwi,

● oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – AST, ALT, GGTP,

● badanie ogólne moczu,

● poziom kwasu moczowego we krwi,

● krew utajona w kale.

W przypadku pakietu badań dla mężczyzn mogą zostać wykonane następujące badania:

● morfologia krwi obwodowej,

● cholesterol całkowity lub kontrolny profil lipidowy,

● oznaczenie poziomów glukozy we krwi,

● pomiar poziomów kreatyniny we krwi,

● oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – AST, ALT, GGTP,

● badanie ogólne moczu,

● poziom kwasu moczowego we krwi,

● krew utajona w kale,

● oznaczenie poziomów PSA (swoisty antygen sterczowy – badanie w kierunku chorób prostaty).

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą także skorzystać ze wspólnego pakietu badań diagnostycznych, który obejmuje:

● pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

● pomiar masy ciała,

● pomiar wzrostu,

● pomiar obwodu w pasie,

● obliczenie BMI (wskaźnika masy ciała),

● ocenę rytmu serca.

Jak się zapisać do programu Profilaktyka 40 PLUS?

Z programu Profilaktyka 40 PLUS mogą bezpłatnie skorzystać wszystkie osoby powyżej 40 roku życia. Aby otrzymać skierowanie na badania należy wypełnić ankietę, która znajduje się w Internetowym Koncie Pacjenta. Dzięki temu krótkiemu formularzowi możliwa jest ocena podstawowych czynników ryzyka oraz dobranie najbardziej optymalnych dla danej osoby badań. Po uzupełnieniu omawianej ankiety pacjent otrzymuje e-skierowanie, za pomocą którego może zarejestrować się do placówki przeprowadzającej badania. Należy udać się wówczas do niej z dowodem osobistym. W przypadku osób, które nie korzystają z Internetowego Konta Pacjenta możliwe jest także zapisanie się do programu poprzez skorzystanie z infolinii Domowej Opieki Medycznej, dostępnej pod numerem telefonu 22 735 39 53.

Poznań, ul. Kaliska 21, 📞 +48 61 658 53 10

Jastków, ul. Szkolna 1, 📞 +48 81 460 38 10