10.10.2022

Pielęgniarka Szkolna


Miło nam poinformować, od 1 października 2022r. opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudzkiego w Jastkowie oraz szkoła im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie obejmie nasza jednostka OSASUNA CENTRUM MEDYCZNE JASTKÓW.

Świadczenia w zakresie medycyny szkolnej to przede wszystkim :

  • profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania;
  • pomoc przedlekarska w przypadku nagłych zachorowań i urazów,
  • grupowa profilaktyka fluorkowa.